Molt Wengel

NY YDELSESBESKRIVELSE "BYGGERI OG LANDSKAB 2018" (Høringsudkast)


Dato og tid

Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 14:00 til 16:00

Tilmeldingsfrist

Tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 13:00

Sted

Molt Wengel
Dampfærgevej 27-29, 4. sal
2100 København Ø
Denmark

Arrangør

Molt Wengel
+45 70224999
prt@mowe.dk

Den nye ydelsesbeskrivelse "Byggeri og Landskab 2018" erstatter den gældende ydelsesbeskrivelse ”Byggeri og Planlægning 2012”. Ydelsesbeskrivelsen er revideret betydeligt og indeholder en række markante ændringer. Ændringerne er sket ikke mindst som følge af revisionen af AB-vilkårene, men også det nye bygningsreglement BR 18 samt den generelle udvikling i byggeriet har haft betydning.

Deltag på briefingen, som tager udgangspunkt i høringsudkastet, og få indsigt i de foreslåede ændringerne af de velkendte begreber. Hovedprojektet vil fremover hedde Udbudsprojektet og Projektopfølgning vil fremover hedde Udførelsesprojektet. Dermed integreres entreprenør- og leverandørprojekteringen bedre i ydelsesbeskrivelserne, og projekteringslederens ansvar og rolle tydeliggøres. Målet med briefingen er at dele viden om de foreslåede ændringer.

INDHOLD

  • Hovedprincipperne i den nye ydelsesbeskrivelse (høringsudkastet)
  • Fokus på ansvarsfordeling og roller mellem bygherre, rådgiver og entreprenør
  • Hovedtidsplanen – indhold og konsekvenser
  • Funktionsudbud og de afledte konsekvenser
  • Samspillet mellem ABR18 og YBL18 med fokus på betydningen af faseinddelt rådgivning

YBL 2018 er sendt i høring. Fristen for høringssvar er den 13. april 2018. Ny ydelsesbeskrivelse forventes endeligt offentliggjort i juni 2018 sammen med AB-vilkårene.

MÅLGRUPPE
Briefingen henvender sig til bygherrer og rådgivere.

UNDERVISER
Advokat, partner Anja Ristorp Heidelberg

Find vej til arrangementet

Kontaktinformationer til arrangør

Molt Wengel
+45 70224999
prt@mowe.dk